30 Temmuz 2017

Haberler

21 Temmuz 2017 tarihinde e-defter.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile e-Defter Paketi güncellenmiş olup, güncelleme ile e-Defter Beratlarının bilgi içeriği değiştirilmiştir. Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 31/07/2017 tarihine kadar söz konusu dönemlere ait berat yüklemesi yapacak mükellefler, eski formatta berat göndermeye devam edebilecek olup, geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak; ancak 15/08/2017 tarihinden itibaren yüklenecek (ait olduğu dönemden bağımsız olarak) e-Defter beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır. e-defter uygulamasının güncellenmesi ile ilgili çalışmalar başlamış olup, 15.08.2017 tarihinden önce kullanıma sunulacaktır. Müşterilerimizin güncel e-Defter uygulamasına yüklemeleri geçiş için yeterli olacaktır. Güncelleme ilgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilir. http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-Defter_paketi.pdf Not: 31.07.2017 tarihine kadar Nisan 2017 dönemine ait e-defter gönderimi yapılacaktır. Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimi için son tarih 31.08.2017’dir. 15.08.2017 tarihi öncesine kadar Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimi mevcut versiyonlar üzerinden yapılabilir.15.08.2017 ve sonrası tarihlerde versiyon güncellemesi yapılmadan mevcut versiyonlar ile e-defter gönderimi yapılamayacaktır.

Logo Mobile Sales,  Netsis ERP Çözümleri Entegrasyonu Tamamlandı!

Değerli Müşterilerimiz, Saha satış otomasyonu çözümü Logo Mobile Sales ile Netsis 3 Enterprise, Netsis 3 Standard, Netsis 3 Entegre entegrasyonları tamamlanmıştır. Logo Mobile Sales ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Sevk İrsaliyesi”, “Müstahsil Makbuzu” ve “Serbest Meslek Makbuzu belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini konu alan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı yayınlanmıştır. Tebliğde yer alan bilgiye göre e-Fatura mükellefleri; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren her üç uygulamaya da gönüllü geçiş yapabilecekler. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 1 Temmuz 2018 e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 1 Temmuz 2018 e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ; 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının,  söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. GİB tarafından yayınlanan Tebliğ Taslağına ulaşmak için  tıklayınız.