Yazar: admin

e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU

Mayıs 2021 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III) Kılavuz için Tıklayınız…

Read more

GİB e-Defter Bildirim Uygulaması ve e-Defter Saklama Klavuzu

  Değerli Müşterimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9.10.2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir. e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Bildirim uygulamasını kullanarak GİB bilgi işlem sistemlerinde saklaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili dosyaların saklanmasına […]

Read more

eLogo Destek Youtube Kanalı ile Danışmanınız Cebinizde

Read more

İhracat E-Fatura Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 01 temmuz 2017 tarihi itibari ile ihracat e-fatura ve Tax-Free faturalarının da e-Fatura uygulaması kapsamına alınmasıyla birlikte artık ihracat süreçleri de elektronik ortama taşınıyor. Böylelikle; merkezinde yine GİB’in olduğu bir yapıyla, ihracat faturaları GİB üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilecek ve faturalar direkt Bakanlık tarafından görüntülenebilecek. İhracatta e-Fatura uygulamasıyla süreçte verimlilik ve hız kazanılacak. İlgili […]

Read more

E-Tebligat Nedir, E-Tebligat Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vatandaşlık ile ilgili işlemlerin çoğunun elektronik ortamda yapıldığı günümüzde E-tebligat, başta resmi işlemlerin hızlı şekilde yapılması olmak üzere pek çok avantajı olan bir uygulamadır. İşte elektronik tebligat hakkında bilmeniz gerekenler. E-tebligat nedir? Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri gereğince tebliği gereken belgelerin, mükelleflere elektronik […]

Read more

İhracat İşlemlerinde “Elektronik” Dönem Başlıyor!

İhracata ilişkin gümrük beyannameleri, artık elektronik ortamda ihracatçı ile paylaşılacak ve yine elektronik ortamda saklanacak. İhracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, mevzuat “Kağıtsız Gümrük Uygulaması” ile uyumlu hale getirildi ve ihracat işlemlerindeki süreçlerin elektronik ortama taşınmasına […]

Read more

e-SMM uygulaması avantajlarla geliyor

Serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi, beyanı ve raporlamasını içeren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmişti. Tebliğe göre, arzu eden serbest meslek mensupları 01.01.2018 tarihi itibariyle mesleki faaliyetleri karşılığında düzenledikleri serbest meslek makbuzlarını elektronik ortamda düzenleyip […]

Read more

e-FATURA, e-ARŞİV FATURA, e-İRSALİYE VE e-DEFTER UYGULAMALARINA AİT TASLAK TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan 2018’de yayımlanan e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye mükellefiyetlerine yönelik taslak tebliğlerde 15.04.2019 tarihinde yeni güncellemeler yapılarak yayımlanmıştır. Buna göre; 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar (2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren) e-Fatura […]

Read more

e-Fatura’ya geçmek göründüğünden çok kolay

e-Fatura muhasebe süreçlerinizi dijitalleştirmek için atacağınız önemli adımlardan biri. Ancak bu konuda pek çok şirketin ve yöneticinin kafasında pek çok soru işareti de yok değil. Bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak için e-Fatura’ya geçiş sürecine adım adım bakmaya ne dersiniz? Öncelikle şu bilgiyi paylaşmakla başlayalım; isteyen herkes e-Fatura’ya geçebilir. Fatura kesen bir mükellefseniz veya henüz hiç […]

Read more