Kategori: e-SMM

e-SMM uygulaması avantajlarla geliyor

Serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi, beyanı ve raporlamasını içeren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmişti. Tebliğe göre, arzu eden serbest meslek mensupları 01.01.2018 tarihi itibariyle mesleki faaliyetleri karşılığında düzenledikleri serbest meslek makbuzlarını elektronik ortamda düzenleyip […]

Read more