23 Ekim 2016

Netsis / Logo

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

e-irsaliye konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 487 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde güncelleme yapılmak suretiyle; e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında; e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalara yer verildi.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca  çalışmalar devam ediyor. Mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 07.05.2018 tarihine kadar euysal@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

TEBLİĞ İÇERİĞİ ŞU ŞEKİLDE

MADDE 1- 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)’nin “Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye)” başlıklı 3 üncü maddesine “(9) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” alt başlıklı aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“(9) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur.

Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

3 Serisi ürünlere geçişlerde geçmişe yönelik LEM Kampanyası

20 Şubat 31 Mart 2018 Arası Geçerlidir…

Netsis Enterprise, Netsis Standard 2, Netsis Entegre, Netsis Personel Bordro çözümlerinin kullanıcı artırımı ve modül satışları ile LEM kapsamındaki hata giderici (bugfix) sürümleri 1 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek ve bu tarihten itibaren sonlandırılacaktır. Bu tarih sonrasında ürünle ilgili herhangi bir geliştirme yapılmayacaktır.

Güncel LEM sahibi

  • Netsis Enterprise kullanan ve Netsis 3 Enterprise çözümüne geçiş yapmak isteyen kullanıcılar,
  • Netsis Standard 2 kullanan ve Netsis 3 Standard çözümüne geçiş yapmak isteyen kullanıcılar,
  • Netsis Entegre II / Netsis Entegre III kullanan ve Netsis 3 Entegre çözümüne geçiş yapmak isteyen kullanıcılar,
  • Netsis Personel Bordro kullanan ve Netsis 3 Bordro çözümüne geçiş yapmak isteyen kullanıcılar

standart LEM bedelinin %40’ını ödeyerek güncel ürüne geçiş yapabilirler.

LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalı, ardından ellerinde bulunan lisansların standart LEM bedelinin %40’ını ödemelidir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile yapılan işbirliği kapsamında 12 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak “TESK Kart Sahiplerine Özel %25 İndirim Kampanyası” detaylarına linkten ulaşabilirsiniz. 

Kampanyanın uygulanabilmesi için, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirket yetkilisinin linkteki doküman  üzerine el yazısı ile “Aydınlatma metnini okudum,anladım; kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.” yazarak imzalaması gerekmektedir.

GİB portal kullanımından ve diğer özel entegratörlerden, e-Logo Özel Entegratörlük Hizmetine Geçişlerde Kontör paketlerinde

%30 indirim…

LOGO  SONBAHAR KAMPANYASI 19  Eylül itibarıyla geçerli olacak kampanyaların detaylarını aşağıda bilgilerinize sunarız. e-Devlet Kampanyaları 

  • Logo e-Devlet çözümlerinin Özel Entegratörlük Hizmeti ile birlikte alımlarında geçerli olacak kampanya detayları için lütfen tıklayın.
  • GİB Portal kullanımından ve e-Logo dışındaki Özel Entegratörlerden, e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti’ne geçiş kampanyasının detayları için lütfen tıklayın.
  • e-Fatura GİB Online Entegrasyon’dan e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti’ne geçiş kampanyasının detayları için lütfen tıklayın.

LEM Kampanyaları 

  • 3  Serisi ürünlere geçişlerde 3 yıl ve üzeri Geçmişe Yönelik LEM kampanyasının detayları için lütfen tıklayın.

ERP – Yeni Müşteri Kazanımı Kampanyaları 

  • %20 İndirimli Hoşgeldin kampanyasının detayları için tıklayın.

Tamamlayıcı Çözümler Kampanyaları 

  • İş Analitiği, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İnsan Kaynakları Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş Akış Yönetimi, B2B ve Dikey Çözümlerde geçerli olacak kampanyanın detayları için tıklayın.