e-İrsaliye Nedir?

1- E-İRSALİYE NEDİR?

Kağıt sevk irsaliyesi ile bire bir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. Elektronik irsaliyenin standartları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiştir. e-İrsaliye kağıt olarak düzenlenen, en az üç nüsha olan sevk irsaliyesi ile aynı özelliklere ve hukuki niteliklere sahiptir ve sevk irsaliyesinin yerine geçmektedir.

2- KAĞIT İRSALİYE İLE E-İRSALİYE’NİN FARKI VAR MIDIR?

E-irsaliye, kağıt irsaliye ile birebir aynı niteliklere sahip olacaktır.

3- E-İRSALİYEYE NE ZAMAN GEÇEBİLİRİM?

E-İrsaliyeye 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçiş yapabilirsiniz. 

4- KİMLER E-İRSALİYE DÜZENLEYEBİLİR?

E-fatura sistemine kayıtlı olan tüm kullanıcılar e-irsaliye sistemine dahil olabilecektir.

5- E-İRSALİYENİN E-FATURA İLE BENZER NOKTALARI NELERDİR?

E-irsaliye, e-faturadan bağımsız bir uygulamadır ancak e-faturada olduğu gibi, merkezinde GİB’in olduğu bir uygulama olarak hayatına başlayacaktır.

6- KENDİ DEPOLARIM ARASINDAKİ SEVKİYATTA DÜZENLEDİĞİM İRSALİYELERİ, ELEKTRONİK ORTAMA TAŞIYABİLECEK MİYİM?

Dahili sevkiyat kapasamında depolarınız arası oluşan irsaliyeleri elektronik ortamda düzenleyebileceksiniz.

7- E-İRSALİYE KULLANICILARI İÇİN YOL DENETİMİ NASIL OLACAK?

Yol denetimleri devam edecek ve kontrol memurları e-İrsaliye bilgilerine ellerinde bulunan tabletler üzerinden ulaşabileceklerdir. Araca ait plaka bilgisi ve şoföre ait TC kimlik numarası e-İrsaliye üzerinde yer alacaktır. Bu bilgiler ile tablet üzerinden e-İrsaliyeye ulaşılabilecek ve denetim yapılabilecektir.

8- E-İRSALİYEYE ALICI TARAFINDAN KABUL/RET YANITLARI VERİLEBİLECEK Mİ?

E-İrsaliye sisteminde alıcı tarafından kabul veya kısmi kabul yanıtlarının verilmesi mümkün olacaktır.

9- E-İRSALİYEYE ALICI TARAFINDAN VERİLECEK YANIT İÇİN BELİRLİ BİR SÜRE VAR MIDIR?

Alıcıların gönderilen e-İrsaliyeyi 7 gün içinde yanıtlamaları gerekmektedir. Yanıtlanmayan e-irsaliyeler “Kabul” statüsünde sayılacaktır.

10- HERKESE E-İRSALİYEYİ GÖNDEREBİLECEK MİYİM?

e-İrsaliye gönderimi kapalı bir sistem üzerinden ilerleyeceği için sadece sisteme kayıtlı firmalar birbirlerine e-İrsaliye gönderebileceklerdir. Taraflardan birinin e-İrsaliye sistemine kayıtlı olup diğerinin olmadığı durumlarda, e-İrsaliye kullanıcısı firma tarafından diğerine kağıt irsaliye düzenlenecektir.

11- ALICI OLARAK E-İRSALİYE KULLANICISI DEĞİLSEM KAĞIT İRSALİYE DÜZENLEMEYE DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

e-İrsaliye sisteminin kullanabilmek için her iki tarafın da kayıtlı kullanıcı olması gerektiğinden, alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilebilecektir.

12- İRSALİYE YERİNE E-ARŞİV FATURA KULLANMAKTAYIM. E-İRSALİYEYE GEÇERSEM NE YAPMALIYIM?

Siz ve alıcı e-irsaliye kullanıcısıysa, e-arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlemelisiniz. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse sadece e-arşiv fatura düzenleyerek sürecinize devam edebilirsiniz.

13- E-İRSALİYENİN KAĞIT ÇIKTISINI ALMAYA GEREK VAR MIDIR?

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.