Network Kurulum Hizmetleri

Network Kurulum Hizmetleri
Ms Windows 2000, 2003, 2008, 2012 satış ve kurulumları, kablolu veya kablosuz network sistemleri kurulumu, Linux ağ yönetim çözümleri, uzak mesafeler arası ağların güvenli çalışması için gerekli önlemlerin alınması vb. hizmetler, MS Exchange Server Kurulum ve Yapılandırma hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz…
Ağ (Network) Nedir ?
Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir.
Ağ yapısını temel olarak;
Ağ Altyapısı
Aktif Cihazlar
şeklinde iki bölüme ayırabiliriz.
Ağ Altyapısı Nedir ?
Ağ altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlayan,
Kablolar
Kabinler
Paneller
Prizler
Kablo Kanalları
gibi pasif bileşenleri içerir.
Aktif Cihazlar Nelerdir?
Aktif Cihazlar, ağ altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan elektronik cihazlardır.
Bu cihazlar,
Bilgisayarlar (sunucu, istemci vs.) ve bunlar üzerinde çalışan yazılımlar (e-posta sunucusu, web sunucu, dns sunucu vs.)
Hub / switch / router / firewall gibi ağ trafiğini yöneten cihazlar.
Print server gibi ağ üzerinde bir donanımı ya da hizmeti kullanıcılara ulaştıran cihazlar.
Kablosuz ağ cihazları.
gibi cihazlardır. Ağ üzerinde iletişim, yetkilendirme, paylaşım, güvenlik bu cihazlar ve üzerlerinde çalışan yazılımlar ile sağlanır.
Ağ Kurulum Hizmetleri
yukarıda, ağ altyapısı ve aktif cihazlar başlıkları altında sayılan ağ bileşenleri ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız
Ağ yapısının projelendirilmesi,
Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının montajı
Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı,
Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması,
Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)
Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması)
Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb. )
Ağ Sorun Giderme Hizmetleri
Ağ yapısının yeniden projelendirilmesi, proje hatalarının tespiti
Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının yenilenmesi
Ağda yavaşlık, bağlantı sorunları gibi sorunların çözülmesi
Ağ cihazlarının sorunlarının çözülmesi, ayarlanması, çalıştırılması
Ağ sunucu işletim sitemleri sorunlarının çözülmesi (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)
Ağ ve Internet hizmetlerinin sorunlarının çözülmesi (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi)
Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)
Günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması ile ortaya çıkan mobilite kavramı yeni network yapılarının doğmasına da neden olmuştur. Kullanıcılar artık masalarına bağımlı olmaktan çıkıp, ofis içinde, evinde, kafede veya havaalanında kablosuz ağlarla internete girebilmekte, günlük işlerini ofise bağımlı kalmadan sürdürebilmektedirler.
Kullanıcılar yeni nesil kablosuz ağ kartları taşıyan PC’leri ile ağ’lara rahatça ulaşabilmektedirler. Şirketler kablolu sistem yatırımlarından, kablosuz sistemlere kaymaktadırlar. Bunun en büyük avantajı kablolu ağlardaki sonlandırmaların değiştirilmesindeki güçlükler ve kullanıcıların belli noktalara bağımlı çalışma gerekliliğini ortadan kaldırmasıdır.
Yerel ağlarda genişletme, aktif cihazlarda port arttırımı derdi de sona ermektedir. Ayrıca iç ve dış anten üniteleri kullanılarak da ağın kapsama alanı kilometrelerle ifade edilecek ölçülerde arttırılabilmektedir.
Kablosuz ağ kurulum hizmeti ile ofisinizde gereksiz kablolamadan sizleri kurtarmaktayız.
Kablosuz Ağ kurulmadan evvel saha ziyareti ile testler ve araştırmalar yapılarak gerekli kablosuz ağ elemanlarına karar verilmektedir.
Bu eleman listesine göre ağ kurulumu ve yönetimi projelendirilmektedir.
Kurulum yapılan kablosuz ağ için istenirse uzaktan ağ yönetim hizmeti vermekteyiz